ROK SZKOLNY 2008/2009 PDF Drukuj Email

Ratusz 2009

7 czerwca w ramach Dni Przeworska, poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Miasta Przeworska "Ratusz 2009". Kapituła przyznająca nagrody uznała, iż na tytuł "Wyróżniający się nauczyciel" zasługuje Danuta Piekło, nauczyciel naszej szkoły.
GRATULUJEMY!!!


Uroczystość nadania Złotego Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku


Dnia 8 czerwca 2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla szkół i harcerzy wyróżniających się w upamiętnianiu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz działalności związanej z opieką nad Miejscami Pamięci Narodowej i upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku została uhonorowana Złotym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” jako jedna z trzynastu szkół i instytucji Podkarpacia.
Szkoła została odznaczona za wyróżniającą działalność związaną z opieką nad Miejscami Pamięci Narodowej decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r.
W imieniu Kapituły dekoracji sztandaru szkoły dokonał minister Janusz Krupski.
W niezwykle podniosłej uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Bogdan Sebzda, nauczyciele - Danuta Krupińska i Joanna Szular, przewodnicząca Rady Rodziców Lucyna Mazur oraz uczniowie pocztu sztandarowego - Małgorzata Mucha, Anna Chmura, Seweryn Siębrzuch i Maciej Pieczko. Delegacji towarzyszył Burmistrz Miasta Przeworska Janusz Magoń. Uczniowie od wielu lat opiekują się zabytkowymi pomnikami i nagrobkami osób zasłużonych dla miasta i kraju pochowanych na „starym” cmentarzu w Przeworsku, dzięki których pracy,cierpieniu, walce i śmierci miasto mogłosię rozwijać, przetrwać okres zaborów i okupacji hitlerowskiej. Są wśród nich uczestnicy Powstania Listopadowego i Styczniowego, legioniści Piłsudskiego, bohaterowie I i II wojny światowej, włodarze miasta, przeworscy rzemieślnicy, nauczyciele, duchowni...Uczniowie kółka historycznego waz z opiekunem Danutą Krupińską dokumentują dokonania tych ludzi i przygotowują wystawy upamiętniające wybitnych mieszkańców miasta i opracowania, które wielokrotnie były nagradzane w konkursach historycznych.
Zainicjowano także akcję ratowania zabytkowych nagrobków i pomników, które stanowią niezwykle piękne arcydzieła XIX wiecznej sztuki cmentarnej wykonane m.in. przez takich mistrzów jak Ferdynand Majerski z Przemyśla, Kazimierz Mularski czy Kazimierz Chrośnikiewicz z Krakowa.
Efektem tych starań jest pozyskanie sojuszników dla tej akcji w osobie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i władz samorządowych, dzięki czemu podjęto działania, które pozwolą ocalić od zniszczenia te piękne dzieła kamieniarskiej sztuki, by pamięć o zasłużonych mieszkańcach miasta, powstańcach i żołnierzach, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny, byśmy „wolną i niepodległą ją mieli” przetrwała w naszych sercach i wspomnieniach przez następne pokolenia.


 

2 czerwca 2009 - Piknik Rodzinny połączony z zakończeniem projektu "Uwierz w siebie"

 

Od 1 września 2008 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Uwierz w siebie ” – Program szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Program ten miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły. Służyć temu miały dodatkowe zajęcia językowe, dziennikarskie, przyrodnicze, plastyczne. Nie zapomniano również o wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów napotykających bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym, proponując im bogatą ofertę zajęć wyrównawczych i specjalistycznych. Projekt przygotowano tak, aby w zajęciach mogli wziąć również udział niepełnosprawni uczniowie naszej szkoły. Zaproponowano 14 różnorodnych typów zajęć, prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. W zajęciach tych udział wzięło 240 uczniów.


„Pamięć nie dała się zgładzić…”

 

11 maja 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Kołłątaja w Przeworsku uczniowie klas IV-VI i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z weteranami Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych w Przeworsku.
Wśród zaproszonych gości byli również Przewodnicząca Rady Miasta Przeworska pani M. Dubrawska – Lichtarska oraz Sekretarz Urzędu Miasta pan M. Karasiński.
Okazją do spotkania z kombatantami stała się mijająca 8 maja 64. rocznica zakończenia II wojny światowej – najstraszliwszej w dziejach ludzkości, która pochłonęła ponad 50 mln istnień ludzkich w tym 6 mln obywateli polskich.
Prezes Zarządu pan J. Kamycki opowiedział młodym słuchaczom o udziale Polaków na frontach II wojny światowej.
Następnie uczniowie z koła historycznego i koła polonistycznego zaprezentowali program artystyczny, który był hołdem złożonym tym, którzy w mundurach i cywilnych ubraniach toczyli śmiertelną walkę o życie i wolność narodu, o godność i honor Ojczyzny naszej – Polski, zamęczonym za drutami obozów koncentracyjnych i w sowieckich łagrach, zamordowanym w katyńskim lesie, zagubionym na partyzanckich szlakach i w głębi syberyjskiej tajgi.
Piękna poezja K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego, J. Lechonia, J. Przybosia, A. Słonimskiego przedstawiająca tragizm tamtych dni i opiewająca męstwo polskiego żołnierza, starannie dobrana muzyka oraz ciekawa i dynamiczna narracja wprowadziły uczestników spotkania w podniosły nastrój.
Ze szczególną uwagą wysłuchano fragmentów pamiętników Antoniego Tyszarskiego – mieszkańca Przeworska – podoficera Dywizji Strzelców Karpackich walczącej w ramach II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W. Andersa. Przeworszczanin zasłynął z wielkiej odwagi i brawury, podejmował się najbardziej ryzykownych zadań, walcząc w oblężonym Tobruku i pod Monte Cassino.
Kolejnym wybitnym przeworszczaninem, którego wojenne losy przedstawiono podczas akademii, był płk pilot Tadeusz Rolski – dowódca I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego RAF biorącego udział w wielu ryzykownych akcjach, m. in. w osłanianiu konwojów morskich, lotach na tzw. wymiatanie, w obronie Londynu, w akcjach zwalczania latających bomb – pocisków V-1 i V-2.
W drugiej części spotkania niektórzy z weteranów przedstawili swoje wojenne losy, m.in. ppłk E. Sikora – żołnierz II Armii Wojska Polskiego oraz pani por. B. Bartnicka żołnierz I i II Armii Wojska Polskiego, która przeszła cały szlak bojowy od Siedlec nad Oką aż po czeską Pragę.
Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli gościom kwiaty. Dla uczniów była to niezapomniana lekcja historii…


REGIOPEDIA

15 marca 2009 roku nasza szkoła gościła dziennikarzy z gazety Nowiny. Inicjatorem wizyty był dyrektor szkoły mgr Bogdan Sebzda. Wizyta miała na celu promocję naszej szkoły poprzez Internet. Doskonałym do tego narzędziem jest internetowa encyklopedia regionów Regiopedia. Przygotowane wspólnie z panią mgr Danutą Krupińską informacje o szkole, uczniowie będą zamieszczać na serwerze Regiopedii, na zajęciach kółka informatycznego pod opieką pani mgr Lucyny Puć.


 

Wyjazd do Brukseli ze Szkoły Nr 2

 W ubiegłym roku szkolnym w marcu uczniowie naszej szkoły przygotowywali projekty „Tradycje i zwyczaje świąteczne w Europie". Projekty były opracowywane przez uczniów klas IV– VI pod opieką nauczycieli p. Alicji Nowinowskiej, Danuty Krupińskiej, Lidii Sztych oraz Beaty Wajhajmer. Wszystkie prace uczniów zaprezentowano w dniu odwiedzin naszej szkoły przez jej dawnego absolwenta, a obecnie europosła pana Andrzeja Zapałowskiego. Cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, gdzie najpierw uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny, a następnie odbyło się spotkanie z panem posłem .
Dzięki uprzejmości pana Zapałowskiego mieliśmy szansę przyjrzeć się bliżej pracy posłów w parlamencie europejskim, gdyż zostaliśmy zaproszeni przez naszego gościa do Brukseli. W wycieczce wzięło udział czworo nauczycieli z naszej szkoły wraz z panem dyrektorem Bogdanem Sebzdą. Wyjazd miał miejsce na feriach zimowych od 9 – 12 lutego. Zwiedziliśmy Parlament Europejski, który był głównym celem naszej podróży. Tutaj w małej sali posiedzeń komisji parlamentarnych zostaliśmy przywitani przez asystenta posła Zapałowskiego, który zaznajomił nas ze strukturą organizacyjną Parlamentu Europejskiego oraz możliwościami znalezienia się przez młodych ludzi na stażu w Parlamencie , Komisji Europejskiej oraz niezbędnymi ku temu umiejętnościami. Następnie po ciekawej prezentacji spotkaliśmy się z naszym gospodarzem, który oprowadził nas po Parlamencie i zaznajomił z pracą posłów oraz organizacją roku parlamentarnego. Mogliśmy podziwiać salę główną posiedzeń oraz jej kuluary. Mamy nadzieję, że tak mile nawiązana współpraca będzie kontynuowana i zaowocuje wieloma ciekawymi i inspirującymi działaniami oraz akcjami.


 

„RADOŚĆ NAS OGARNIA WIELKA - ZABAWIMY SIĘ W JASEŁKA”

 

JASEŁKA zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu, który w 1223 roku zainscenizował pierwszą „żywą szopkę”. Tej nocy niewielka grota w pobliżu Greccio była miejscem, gdzie na oczach okolicznych wieśniaków po raz pierwszy rozegrała się scena narodzin Jezusa. Pomysł ten szybko rozpowszechnił się w całej Europie niosąc ze sobą zwyczaj budowania żłóbka i wystawiania jasełek.
Z wielka radością podtrzymujemy tę tradycję w naszej szkole. W tym roku barwne, zabawne, ale i wzruszające widowisko bożonarodzeniowe przygotowali, z wielkim zaangażowaniem, uczniowie klasy „0” i klasy III b, z pomocą nauczycieli: Małgorzaty Kądziołki, Anny Filip i Justyny Cieśli.
Przedstawienie zostało zaprezentowane 19.12.2008 r. podczas akademii szkolnej, uświetni również SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW, SPOTKANIE OPŁATKOWE W NASZEJ SZKOLE ORAZ PRZEGLĄD OBRZĘDÓW BOŻONARODZENIOWYCH.


VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej


Dnia 13 grudnia 2008 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej w hali sportowej w Kańczudze. Turniej odbywał się w poszczególnych kategoriach wiekowych: klasy IV – dziewczęta i chłopcy klasy V – VI dziewczęta i chłopcy Podczas rozgrywanych meczy dzieci doskonaliły umiejętności siatkarskie i zdobywały doświadczenie turniejowe


PRZEWORSKA AKADEMIA SZACHÓW

 

„O jakaż to chwała być królem
nie z tytułu, dziedzictwa tronu
i nie z przypadku elekcji
lecz z mocy swego rozumu”
/Garri Kasparov

W dniu 15 XII nasza szkoła gościła polskiego szachistę, arcymistrza Pana Pawła Czarnotę.
Wizyta tak wyjątkowego gościa miała miejsce w związku z prowadzonym w SP nr 2 szkoleniem 40 uczniów w ramach „Przeworskiej Akademii Szachów”. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej, a udział w nim wzięli wszyscy adepci szachowej akademii. Na wstępie arcymistrz bliżej zaprezentował nam swoją osobę, później rozmawiał z uczestnikami o ich szachowych zainteresowaniach i osiąganych sukcesach. Następnie wszyscy rozwiązywali zadania szachowe prezentowane przez arcymistrza na pokazowej planszy szachowej. Potem nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali najbardziej. Każdy z uczestników mógł zmierzyć się z arcymistrzem w bezpośrednim pojedynku podczas symultany (seans gry jednoczesnej z wieloma zawodnikami). Dyplomy za udział w symultanie szachowej z arcymistrzem Pawłem Czarnotą, własnoręcznie podpisane przez naszego gościa, są wspaniałą pamiątką ze spotkania.


SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

 

„Pamiętaj o nas, Święty Mikołaju,
nigdy nie spóźniaj się,
na całym świecie dzieci czekają,
bardzo kochają cię.”

 

6.12.2008 - Mikołajki, to wspaniały dzień dla wszystkich dzieci.
W przeddzień 6 grudnia, tak, jak co roku do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj.
Spotkanie z nim zorganizowane zostało dla uczniów klas 0-III i odbyło się na sali gimnastycznej.
Radość zapanowała wśród najmłodszych klas, bo to właśnie oni oczekiwali Mikołaja najbardziej.
Uczniowie klasy IIIa i VIa pod kierunkiem pani Anny Dołhun i Renaty Łojko przygotowali specjalnie na tą okazję inscenizację pt. „Pamiętaj o nas Święty Mikołaju”, która ukazała przeżycia dzieci oczekujących na przybycie niezwykłego gościa. Kiedy pojawił się wreszcie Święty Mikołaj, dzieci powitały go z wielką radością.
Święty Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom z klas 0-III długo oczekiwane paczki bogate w słodycze i drobne upominki. Uśmiechom i okrzykom radości nie było końca.
Ten grudniowy dzień na długo pozostanie w ich pamięci. Pozostawił po sobie obraz uśmiechniętych buziaków i atmosferę zbliżających się „dużymi krokami” Świąt Bożego Narodzenia.


„Moja Wisła”

4.12.2008 - Uczennica klasy IV c Sylwia Mroszczyk zdobyła wyróżnienie w wyjątkowym konkursie plastycznym „Moja Wisła”.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiślackiej. Spośród 500 prac nadesłanych do klubu sportowego Wisły Kraków m.in. praca Sylwii zdobyła uznanie jury.
Po odbiór nagrody pojechaliśmy do Krakowa, zaproszeni na mecz Wisły Kraków z Odrą Wodzisław. Nagrody były wręczane tuż przed spotkaniem przy pełnych trybunach na murawie stadionu Wisły.
Zwycięzców oraz wyróżnionych nagradzali Marek Wilczek (prezes Wisły Kraków S.A.), Maciej Skorża (trener drużyny), Arkadiusz Głowacki (kapitan zespołu). Podczas meczu wszystkie nagrodzone prace były prezentowane na telebimie. Atmosfera stadionu, światła jupiterów pozostawiły wyjątkowe wspomnienia.

Marian Pieniążek


18.11.2008 - BIAŁA LASKA

 W dniu 18 listopada uczniowie z naszej szkoły przedstawili program artystyczny na miejskiej uroczystości dla osób niepełnosprawnych, członków Związku Niewidomych, ich gości oraz sponsorów. Przedstawiono inscenizację słowno – muzyczną pod tytułem „ Biała laska”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas szóstych oraz klasy V: Maciej Głąb, Karolina Maczuga, Bartłomiej Hołub, Ewelina Szlęk, Maciej Pieczko, Kamila Słoma, Paulina Ochyra, Katarzyna Skwarczyńska, Róża Stępak, Anna Chmura, Katarzyna Kulpa, Małgorzata Mucha, Krystian Lichtarski, Wojciech Nowosiad, Ewa Scherer, Małgorzata Scherer, Katarzyna Walewicz,, Aleksandra Szular. Wystąpił też zespół taneczny pod opieką p. mgr Barbary Curzytek z polonezem i cha – chą w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Scenariusz programu artystycznego opracowała p. mgr Beata Wajhajmer wykorzystując wiersze T. Różewicza, ks. J. Twardowskiego oraz poetki z Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Białoboki p. Bronisławy Władysławy Wołowiec. Pani Bronisława zaszczyciła nasze przedstawienie swoją obecnością, odczytała swoje wiersze m. in. „Jesień” i „Zima” z cyklu „ Cztery pory roku”.


13.10.2008 -Dzień Edukacji Narodowej


Na tegorocznej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie zabrakło tańca, śpiewu i wierszy. Uczniowie przedstawili scenkę "Zaczarowany nauczyciel".
Tegoroczny Dzień Edukacji został uświetniony galą Oskarów.
Kandydaci byli typowani w różnych kategoriach. Zwycięzcami zostali Ci, którzy zdobyli największa liczbę głosów.
Oto niektórzy nagrodzeni:

* kategoria - zdrowa żywność
Złoty chips - p. Maria Puzio - za krzewienie w sklepiku szkolnym idei zdrowej żywności.

* kategoria - co mi tam
Tytuł Luzak Roku - p. Ryszard Firleta - za postępowanie, które pozwala rozładować nawet najbardziej napięte sytuacje i powoduje, że świat staje się lepszym.

* kategoria - organizacja grili
Złota kiełbasa - O. Dominik - za wielokrotną i ofiarną pomoc w realizacji pikników, ognisk i grili dla społeczności szkolnej.

* kategoria - oszczędność
Złota żarówka - p. Dyrektor Bogdan Sebzda - za stanie na straży oszczędności energii elektrycznej i notoryczne gaszenie świateł na korytarzach szkolnych.

* kategoria - och i ach
Tytuł miss i mister - p. Barbara Curzytek i p. Sławomir Fluda - za szyk, sylwetkę i urodę.

* kategoria - prędkość
Złota kierownica - p. Dyrektor Piotr Wajda - za przemieszczanie się z szybkością rakiety wypasionym modelem marki Wartburg.

* kategoria - sporty ekstremalne
Złoty Harley - p. Dyrektor Bogdan Sebzda - za popularyzowanie wśród uczniów naszej szkoły ekstremalnych sportów motocyklowych.

* kategoria - manicure
Złoty lakier do paznokci - p. Wioleta Sobiegraj - za nienagannie utrzymane paznokcie

* kategoria - kawa na śniadanie
Złotą łyżeczkę do kawy - p. Krystyna Jakielaszek - za codzienne czuwanie nad przybyciem Pana Dyrektora do pracy i punktualne zaparzanie kawy Sahara.

* kategoria - operatywność
Złoty Superman - p. Andrzej Jeńć - za ekspresowe odnajdywanie i natychmiastowe usuwanie usterek w naszej szkole.

* kategoria - czystość
Złoty środek - p. Agnieszka Chara - za maniakalne czyszczenie biurek w gabinetach na I piętrze.

* kategoria - skrupulatność
Złoty kalkulator - p. Barbara Kiełb - za skrupulatne i nieludzkie przeliczanie co do grosika pensji nauczycielskich.

* kategoria - zaludnianie
Złoty pampers - p. Elżbieta Kowal i p. Dorota Czarny - Konieczny - za podnoszenie wyżu demograficznego.

* kategoria - czas
Złoty długopis - p. Elżbieta Dziedzic - za naliczanie sekundowe każdego dnia roboczego pracowników szkoły.


 

26-27.09.2008 - Zbiórka żywności pod patronatem Banku Żywności w Rzeszowie

Przeworsk - 364 kg żywności zebrali uczniowie "Kołłątaja" aż 364 kilogramów produktów żywnościowych zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku. Żywność trafi do najbardziej potrzebujących dzieci z tego miasta.
W zbiórce uczestniczyli uczniowie klas szóstych, którzy po raz pierwszy pracowali jako wolontariusze. - Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa dwóch uczniów z szóstej „a” Przemysława Zająca i Macieja Głąba – podkreśla wicedyrektor szkoły Piotr Wajda.
Podczas przeworskiej zbiórki żywności zorganizowanej w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem” dzieci zbierały mąkę, cukier, makaron, ryż, olej, płatki i inne nie psujące się produkty.
W zbiórkę oprócz dyrekcji szkoły i uczniów zaangażowali się nauczyciele z Zespołu do Spraw Profilaktyki i Pomocy Materialnej: Małgorzata Mazera, Dorota Chmura, Renata Łojko, Maria Pasterska, Dorota Pomagiel, Wiesława Zając, Małgorzata Kądziołka, Maria Puzio.

Janusz Motyka - www.nowiny24.pl - 18.10.2008


 

22.09.2008 - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna


W naszej szkole odbyło się szkolenie uczniów klas szóstych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoleniem zostało objętych 20 uczniów. Przeprowadziła je firma LINMED z Limanowej. Szkolenie odbyło się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program kursu obejmował zagadnienia:
* Basic Life Suport (podstawowe zabiegi rescytacyjne) u dorosłego
* Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
* Automatyczny defibrylator somoobsługowy
* Uporządkowane czynności w ratowaniu człowieka
* Nagłe zatrzymanie pracy serca
Uczniowie po zaliczeniu egzaminu z części praktycznej i teoretycznej otrzymali certyfikaty.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.