kalendarium PDF Drukuj Email

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18   kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

I.

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudzień 2018

3. Ferie zimowe

11 luty – 24 luty 2019

4. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwiecień – 23 kwiecień 2019

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -     wychowawczych

21 czerwiec 2019

6. Ferie letnie

22 czerwiec –31 sierpień 2019

 

 

II. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:

 

12.10.2018, 2.11.2018, 29 - 30.04.2019, 2.05.2019,   15 - 17.04.2019 (egzaminy klas ósmych)

 

III. Klasyfikacja śródroczna: 10.01.2019 

 

1.   Do 8 grudnia 2017 roku nauczyciele wpisują przewidywane śródroczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 10 grudnia 2017 roku (za pisemnym potwierdzeniem).

2.  Do 10 grudnia 2017 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach śródrocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

3. Do 21 grudnia 2017 nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

4. Do 22 grudnia 2017 wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

 5. Do 7 stycznia 2018 roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 

 

IV. Klasyfikacja roczna: 15.06.2018

1.      Do 11 maja 2018 roku nauczyciele wpisują przewidywane roczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 15 maja 2018 roku (za pisemnym potwierdzeniem).

2.      Do 15 maja 2018 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach rocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

3.      Do 29 maja 2018 nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

4. Do 31 maja 2018 wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

5.   Do 13 czerwca 2018 roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 

V. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej: 15.06.2018

 

VI. Terminy spotkań (wywiadówek) i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018


 

 

 

 

I półrocze

klasy 1 – 3

klasy 4 – 7

 

25.09.2017

 

 

26.09.2017

 

----------------------

 

 

26.10.2017

KONSULTACJE

 

29.11.2017

 

30.11.2017

 

 

10.01.2018

 

 

11.01.2018

 

 

II półrocze

 

14.03.2018

 

 

15.03.2018

 

----------------------

 

 

26.04.2018

KONSULTACJE

 

23.05.2018

 

24.05.2018

 


 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.