kalendarium PDF Drukuj Email

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18   kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

I.

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudzień 2018

3. Ferie zimowe

11 luty – 24 luty 2019

4. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwiecień – 23 kwiecień 2019

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwiec 2019

6. Ferie letnie

22 czerwiec – 31 sierpień 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły: 12.10.2018, 2.11.2018, 29 - 30.04.2019, 2.05.2019,   15 - 17.04.2019 (egzaminy klas ósmych) 

 

III. Klasyfikacja śródroczna: 14.01.2019  

1.   Do 12.12.2018 roku nauczyciele wpisują przewidywane śródroczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 14 grudnia 2018 roku (za pisemnym potwierdzeniem).

2.  Do 14.12.2018 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach śródrocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

3. Do 20.12.2018 roku nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

4. Do 21.12.2018 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

 5. Do 10.01.2019 roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

 

IV. Klasyfikacja roczna: 14.06.2019 r.

1.      Do 10.05.2019 roku nauczyciele wpisują przewidywane roczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 14.05.2019 roku (za pisemnym potwierdzeniem).

2.      Do 14.05.2019 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach rocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

3.      Do 29.05.2019 roku nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

4. Do 31.05.2019 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).

5.   Do 12.06.2019 roku roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 

V. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej:  21.06.2019 r.

 

VI. Terminy spotkań (wywiadówek) i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I półrocze

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

19.09.2018

20.09.2018

-------------

29.11.2018 konsultacje

28.11.2018

 

16.01.2019

17.01.2019

II półrocze

13.03.2019

14.03.2019

konsultacje

22.05.2019

23.05.2019

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.