Wojewódzk Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki" PDF Drukuj Email

Wojewódzki Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki w Afryce"

            Dnia 13 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku, odbyła się uroczysta gala rozstrzygająca II Wojewódzki Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki w Afryce". Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Przeworska. Tegoroczna tematyka konkursu dotyczyła życia  i zwyczajów afrykańskiego lądu. Forma tej aktywności dziecięcej miała na celu wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza. Konkurs miał na celu upowszechnianie kultury żywego słowa, rozbudzanie językowej i plastycznej twórczości u dzieci, wzbogacanie słownictwa i umiejetności wypowiedzi. Jego założeniem było także rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych oraz zwrócenie uwagi na piekno mowy ojczystej. Osobą prowadzącą tą uroczystość była logopeda szkolny Dorota Czarny-Konieczny, która jest także inicjatorką tej imprezy. Dyrektor szkoły pan Bogdan Sebzda wręczał  dyplomy i nagrody wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom.  W skład zespołu organizacyjnego weszły: p. Edyta Puchała-Bułaś, p. Agata Jurkiewicz, p. Anna Rosół, p. Renata Bondyra, p. Małgorzata Balawender, p. Małgorzata Kądziołka, p. Wioletta Jaskuła, p. Paulina Wichot, p. Agnieszka Łosiniecka, p. Paulina Gnatek, p. Anna Dybka, p. Elżbieta Kubaszek, p. Urszula Kuryło oraz panie z biblioteki szkolnej w osobach: p. Marii Pasterskiej  i p. Renaty Łojko.

            W konkursie wzięło udział 169 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Chmura, p. Joanna Szular, p. Bożena Szymanowska, p. Danuta Krupińska, p. Łucja Gołębiowska,      p. Marian Pieniążek wyłoniła 28 laureatów. Uroczystą galę rozpoczęła piosenka pt. "Dżungla"  w wykonaniu uczniów klas II świetlicy szkolnej pod opieką p. Renaty Bondyry. W spotkaniu wzięły również udział dzieci z oddziałów przedszkolnych: kl 0 a, które pod opieką p. Agnieszki Bartnik i p. Katarzyny Pałki zaprezentowały taniec pt. "Przed polowaniem". Klasa "0" b przedstawiła inscenizację teatralną pt. "Afryka", która została przygotowana przez panie: Annę Filip, Wiolettę Jaskułę i p. Kamilę Gierczak. Galę uświetlniły recytacje wierszy laureatów konkursu, w wykonaniu uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku pod kierunkiem  p. Joanny Hołowaty. Podsumowaniem gali był taniec "Waka, waka" w aranżacji uczennic świetlicy szkolnej,  z klas I. Uczennice przygotowała pani Anna Dybka. Oprawą muzyczną podczas gali zajmowali się pan Sławomir Fluda i p. Mariusz Siuśta. Szczególne podziękowania kierujemy                       do sponsorów imprezy: Burmistrza Miasta Przeworska, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku,  p. Tomasza Wajdy z firmy Tozamet, Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, pana Kazimierza Szczygielskiego z księgarni "Atlas", pana Mieczysława Słomy z Piekarni Rozbórz,  pani Barbary Gawlikowskiej-Półtorak z Biura Rachunkowego LEX, Centrum medycyny Dziecięcej w Przeworsku, pana Rafała Króla z firmy M&R-BUD, p. Piotra Grunta z firmy Perfect Home, p. Marka Cedzidło z firmy Sypermont,                   p. Dominika Cedzidło z firmy Pronik, firmy ARTHOME – producenta architektury przenośnej, salonu Orange  w Przeworsku, sklepu z kawą i herbatą "Aromar", p. Moniki Górskiej – właścicielki sklepu z bielizą "Oliwia" w Przeworsku.

            Konkurs pozwala na odniesienie pierwszych dziecięcych sukcesów, oraz służy rozbudzeniu ich twórczej aktywności.                                                                                                                                              

 

Dorota Czarny-Konieczny     

Edyta Puchała-Bułaś

 

 galeria

 

 

 

 


Lista laureatów konkursu

 

kategoria plastyczna klasy "0"

I miejsce – Julia Maria Starzecka, kl "0", Szkoła Podstawowa w Dobkowicach, op. p. Elżbieta Strójwąs

II miejsce – Gabriela Czereba kl "0" A, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op. p. Edyta Puchała-Bułaś, p. Agnieszka Bartnik,

III miejsce – Gabriela Puka, kl "0" Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, op. p. Iga Bilska, p. Iwona Czerwińska,

 

Wyróżnienia:

- Natalia Balicka, kl "0", Szkoła Podstawowa w Dobkowicach, op. p. Elżbieta Strójwąs,

- Julia Kołcz, kl "0",  Szkoła Podstawowa w Mirocinie, op.p. Sabina Morawski

 

kategoria plastyczna klasy I

 

I miejsce – Emilia Śliwa, kl I,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, op.p. Ewa Cyrnek,

II miejsce – Daria Szulim, kl I, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, op.p. Bożena Domka,

III miejsce – Krzysztof Adamczak, kl I, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op.p. Katarzyna Siuśta,

Wyróżnienia:

- Karol Kida kl I d,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op.p. Ewelina Czepiel, p. Agnieszka Łosiniecka,

- Gabriela Jagieła, kl I,   Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op.p. Lidia Bułaś,

- Kornelia Fok, kl I, Szkoła Podstawowa w Krasiczynie, op. p. Katarzyna Kubas,

- Weronika Raduj, kl I, Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, op.p.Elżbieta Wąchała,

 

Kategoria "Grzesia grzechotnika

- Magdalena Kozło, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu, op.p. Marta Korecka

- Maksymilian Nycz, kl III, Szkoła Podstawowa w Łańcucie, op.p. Wioletta Nycz,

- Tomasz Kosior, kl I, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op.p. Renata Balawender,

 

Kategoria literacka klasy II

I miejsce – Kacper Działo, Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, op.p. Teresa Mazurek

II miejsce – Anna Krupa, Szkoła Podstawowa w Grzęsce, op.p. Danuta Skowronek

III miejsce – Szymon Słoma, Szkoła Podstawowa w Dębowie, op.p. Elżbieta Wilk

 

Wyróżnienia:

- Dominika Hołub, Szkoła Podstawowa w Mirocinie, op.p. Jolanta Niemiec

- Hubert Kordalski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu, op.p. Magdalena Szylar

- Adam Kokoszka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku, op.p. Dorota Paszkowska, op,p, Paulina Gnatek

 

Kategoria literacka klasy III

I miejsce – Julia Kowal, Szkoła Podstawowa w Dębowie, op.p. Iwona Jankowska

II miejsce –Gabriela Krajnik, Szkoła Podstawowa w Grzęsce, op.p. Joanna Ziobrowska

III miejsce – Szymon Rajzer, Szkoła Podstawowa w Krasiczynie, op.p. Katarzyna Kubas

 

Wyróżnienia:

- Sabina Makuch, Szkoła Podstawowa w Dębowie, op.p. Iwona Jankowska

- Natalia Sagan, Szkoła Podstawowa w Albigowej, op. p. Justyna Babiarz

- Szymon Kotliński, Szkoła Podstawowa w Studzianie, op.p. Justyna Haloszka

 

Nagroda Gazety Jarosławskiej

- Krzysztof Kozłowski, kl II, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli, op.p. Renata Rycombel 

 


REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

TRZESZCZĄCE WIERSZYKI W AFRYCE 

objętego patronatem

Burmistrza Miasta Przeworska dr Leszka Kisiela

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

 

CELE KONKURSU:

- upowszechnianie kultury żywego słowa
- wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

- rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
- zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

- rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych

 

Założenia organizacyjne:

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

- klasy specjalne I-III, oraz dzieci ze spektrum autyzmu klas I-III
- klasy 0-I
- klasy II
- klasy III.

3.   Zadania konkursowe dla poszczególnych kategorii:
a) uczniowie klas 0-I i klas specjalnych I-III oraz dzieci ze spektrum autyzmu klas I-III wykonują ilustrację  lub komiks,  na których  znajdzie się co najmniej 5 przedmiotów
z głoskami: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, która będzie opowiadała o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu)
b) uczniowie klas II tworzą wiersz składający się z dwóch zwrotek, w których znajdą się wyrazy zawierające głoski: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do napisania wiersza, który będzie opowiadał o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu)
c) uczniowie klas III tworzą wiersz składający się z trzech zwrotek, w których znajdują się wyrazy zawierające głoski: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do napisania wiersza, który będzie opowiadał o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu).

4.   Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

5.   Wiersze mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.

6.   Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.

7.   Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

8.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.

9.   Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).

10. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 25.03.2019 r. na adres Organizatora:
   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja

         ul. Lwowska 11    37-200 Przeworsk

         z dopiskiem: II Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „Trzeszczące wierszyki
         w Afryce”
.

11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane 
     przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

13. Konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

14.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela logopeda Szkoły            

      Podstawowej nr 2 w Przeworsku Dorota Czarny-Konieczny, tel. 16 648 72 56.

 

Ogłoszenie wyników:
1.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej
    nr 2 w Przeworsku www.sp2przeworsk.nets.pl  i www.facebook.com/sp2.przeworsk
    do dnia  5.04.201
9 r.
2.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole   

    Podstawowej nr 2 w Przeworsku.
3. Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie przedstawią ich  

    autorzy, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.
4. O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną
    powiadomieni indywidualnie.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane przez organizatora  w pamiątkowej  
    książce.
Załącznik nr 1


METRYCZKAImię i nazwisko dziecka ………………….……………………………………...............................

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………................................

Nazwa placówki/adres/tel.

…………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………….............................

Imię i nazwisko/tel. do opiekuna ………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………….........................

 

……………………………

Miejscowość i data

 

 


 

Załącznik nr 2

 

 

.................................. , dn. ...................................

                                                                                       (miejscowość)                                            (data)

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka .................................................................................... przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Trzeszczące wierszyki w Afryce”.

 

 

......................................................................                                                                           ........................................................
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.