Wojewódzk Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki" PDF Drukuj Email

 ROZSTRZYGNIĘCIE I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

„TRZESZCZĄCE WIERSZYKI” 

Dnia 4.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia I Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Trzeszczące wierszyki”. Na konkurs wpłynęło 361 prac (193 prac plastycznych i 168 prac literackich) z 77 szkół podstawowych województwa podkarpackiego. 18 prac nie spełniało wymogów regulaminowych.

 

PRACE PLASTYCZNE

W kategorii prac plastycznych Komisja konkursowa w składzie:

mgr Dorota Czarny-Konieczny (przewodnicząca)

mgr Danuta Krupińska

mgr Marian Pieniążek

nagrodziła następujące osoby:

·  klasy specjalne I-III:

I miejsce: Szymon Kukulski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Urszula Sebzda

II miejsce: Kacper Kamiński - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Urszula Sebzda

III miejsce: Krystian Lendzio - Szkoła Podstawowa w Zarszynie - opiekun p. Maria Kuzin

wyróżnienie:

- Dawid Kamiński - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Urszula Sebzda

·  klasy 0-I:

I miejsce: Iga Pinowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Dorota Paszkowska

II miejsce: Martyna Litwin - Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku - opiekun p. Beata Pawłowska

III miejsce: Kacper Działo - Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim - opiekun p. Teresa Mazurek

wyróżnienia:

- Patrycja Kruk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekunowie p. Anna Dybka, p. Wiesława Zając

- Antoni Michno - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Anna Rosół

- Anna Józefczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Soninie - opiekun p. Małgorzata Hadław

- Maja Wróbel - Szkoła Podstawowa w Krasiczynie - opiekun p. Katarzyna Kubas

- Roch Kurpiel - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Anna Rosół

- Wiktoria Bardian - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Dorota Paszkowska

- Joanna Pakosz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekunowie p. Katarzyna Siuśta, p. Wioletta Jaskuła

- Zofia Sochacka - Szkoła Podstawowa w Gaci - opiekunowie p. Ewelina Bielówka, p. Bernadetta Lonc

- Emilia Filip - Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku - opiekun p. Bożena Domka

 

PRACE LITERACKIE

W kategorii prac literackich Komisja konkursowa w składzie:

mgr Dorota Chmura (przewodnicząca)

mgr Krystyna Piela-Neuberg

mgr Lidia Sztych-Hudala

mgr Bożena Szymanowska

mgr Joanna Szular

nagrodziła następujące osoby:

·  klasy II:

I miejsce: Franciszek Pałczyński - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli - opiekun p. Renata Rycombel

II miejsce: Amelia Fok - Szkoła Podstawowa w Krasiczynie - opiekun p. Katarzyna Kubas

III miejsce: Julia Wielgos - Szkoła Podstawowa w Futomie - opiekun p. Iwona Bocek

wyróżnienia:

- Michał Bednarczyk - Szkoła Podstawowa w Pielni - opiekun p. Justyna Sokołowska

- Weronika Fus - Szkoła Podstawowa w Rudce - opiekun p. Beata Buniowska

- Paweł Kiełbowicz - Szkoła Podstawowa w Hucisku - opiekun p. Justyna Kiełbowicz

·  klasy III:

I miejsce: Maria Ślusarz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach - opiekun p. Elżbieta Obara

II miejsce: Amelia Wyczarska - Szkoła Podstawowa w Gaci - opiekun p. Ewelina Bielówka

III miejsce: Aleksandra Zawora - Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim - opiekun p. Aneta Hus

wyróżnienia:

- Bartosz Kurpiel - Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku - opiekun p. Edyta Puchała-Bułaś

- Oliwia Rogala - Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu - opiekun p. Marzena Skiba

- Walter Matuszkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu - opiekun p. Marzena Skiba 

Gratulujemy laureatom i zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku w dniu 18.04.2018 r. o godz. 1200 .

galeria 


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

„TRZESZCZĄCE WIERSZYKI”

 

objęty honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Przeworska dr Leszka Kisiela

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

 

CELE KONKURSU:

- upowszechnianie kultury żywego słowa
- wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

- rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
- zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

- rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych

 

Założenia organizacyjne:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

2.      Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

- klasy specjalne I-III
- klasy 0-I
- klasy II
- klasy III.

3.      Zadania konkursowe dla poszczególnych kategorii:
a) uczniowie klas 0-I i klas specjalnych I-III wykonują ilustrację lub komiks, na których  znajdzie się co najmniej 5 przedmiotów z głoskami szumiącymi: sz, ż, cz, dż
b) uczniowie klas II tworzą wiersz składający się z dwóch zwrotek, w których znajdą się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż
c) uczniowie klas III tworzą wiersz składający się z trzech zwrotek, w których znajdują się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż

4.      Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

5.      Wiersze mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.

6.      Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.

7.      Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

8.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.

9.      Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).

10. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23.03.2018 r. na adres Organizatora:


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja

ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „Trzeszczące wierszyki”

     11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane  przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

     12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

13. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela logopeda Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku Dorota Czarny-Konieczny, tel. 16 648 72 56.

Ogłoszenie wyników:

1.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku www.sp2przeworsk.nets.pl i www.facebook.com/sp2.przeworsk do dnia 11.04.2018 r.

2.      Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku.

3.      Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie przedstawią ich autorzy, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.

4.      O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni indywidualnie.

5.      Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane przez organizatora w pamiątkowej książce.Załącznik nr 1


METRYCZKAImię i nazwisko dziecka ………………….……………………………………...............................

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………................................

Nazwa placówki/adres/tel.

…………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………….............................

Imię i nazwisko/tel. do opiekuna ………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………….........................

 

……………………………

Miejscowość i data

 

 


 

Załącznik nr 2

 

 

.................................. , dn. ...................................

                                                                                       (miejscowość)                                            (data)

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka .................................................................................... przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Trzeszczące wierszyki”.

 

 

......................................................................                        ........................................................
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.