szkolny zestaw programów nauczania PDF Drukuj Email

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

na rok szkolny 2017/2018

 

LP.

PRZEDMIOT

PROGRAM

DATA DOPUSZCZENIA PROGRAMU DO UŻYTKU W SZKOLE*

NR W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

OBOWIĄZUJE

W KLASACH **

1.

Język niemiecki

Program nauczania j. niemieckiego 

dla klas I-VI

szkoły podstawowej

Sylwia Rapacka

17.09.2012 r.

 

SP 2/J.niem./

I-VI/12

 

VI a b c

 

2.

Religia

„W drodze do wieczernika” Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej nr AZ – 1 – 01/10

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

„Kochamy Pana Jezusa”

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

1.09.2017 r.

 

30.08.2016 r.

 

15.09.2014 r.

SP2/R I-III/14

I a b c

 

II a b

 

III a b c d e

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas 5-6 szkoły podstawowej

Teresa Król

Wyd. RUBIKON

2014

30.08.2016 r.

 

 

SP 2/W ż/V-VI/27

V a b c

 

VI a b c

 

4.

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” – Elementarz XXI wieku

Teresa Janicka-Panek

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/EW/I-III/NP/30

II a b

 

III  a b c d e

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podst.

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

(Oxford University Press)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/JA/I-III/NP/31

II a b

 

III  a b c d e

 

 

 

  6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Język polski

„Teraz polski”- program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej – Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik

(Nowa Era)

 

 

 

 

 

 

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

 

 

SP2/JP/IV-VI/NP/32A

V a b c

 

VI a b c

7.

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego.

Kurs dla klas 4 – 6

szkoły podstawowej –

II etap edukacyjny

Melanie Ellis

Anna Rak

(Oxford University Press)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/JA/IV-VI/NP/33

V a b c

 

VI a b c

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”.

Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Jacek Lech

(GWO)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/M/IV-VI/NP/34

V  a b c

 

VI a b c

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”.

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

(Nowa Era)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/H/IV-VI/NP/35

V a b c

 

VI a b c

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”.

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

(Nowa Era)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/P/IV-VI/NP/36

V a b c

 

VI a b c

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka

„I gra muzyka”.

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

(Nowa Era)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/MUZ/IV-VI/NP/37

V a b c

 

VI a b c

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Plastyka

„Do dzieła !”

Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

(Nowa Era)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/PLA/IV-VI/NP/38

V a b c

 

VI a b c

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

(Nowa Era)

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/ZT/IV-VI/NP/39

V a b c

 

VI a b c

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VI K. Warchoł

 

 

 

 

 

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

SP2/WF/IV-VI/NP/40

V a b c

 

VI a b c

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Katecheza mistagogiczna. Program nauczania religii dla klas IV – VI

nr AZ – 2 -01/10

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 „Jestem chrześcijaninem”

„Wierzę w Boga”

„Wierzę w kościół”

30.08.2016 r.

 

15.09.2015 r.

 

 

SP2/REL/IV-VI/NP/41

V a b c

 

VI a b c

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia komputerowe

„Ciekawi świata” –  zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej.

Jarosław Dulian

wyd. Operon

 

30.08.2016 r.

 

 

 

SP2/ZK/V-VI/42

V a b c

 

VI a b c

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

Religia

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

30.08.2016 r.

 

SP2/R/0/44

0 a b

18.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie przedszkolne

„Nasze przedszkole”

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba – Żabińska

Wyd. MAC Edukacja

1.09.2017 r.

 

SP2/WP/0/NP-2017/1

0 a b

19.

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej na I etap edukacyjny dla klas  1 – 3 Jadwiga Hanisz  wydawnictwo WSiP

1.09.2017 r.

SP2/EW/I-III/NP-2017/2

1 a b c

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska                   Oxford University Press 2017

1.09.2017 r.

SP2/JA/I-III/NP-2017/3

1 a b c

21.

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

„Nowe słowa na start” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz, Nowa Era 2017

1.09.2017 r.

SP2/JP/IV-VIII/NP-2017/4

IV a b c d e

 

VII a b c

22.

 

 

 

 

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej Malanie Ellis, Anna Rak Oxford University Press

1.09.2017 r.

SP2/JA/IV-VIII/NP-2017/5

IV a b c d e

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII – VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową  z dnia 14.02.2017 Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber  wyd. Macmillan

1.09.2017 r.

SP2/JA/VII-VIII/NP-2017/5a

VII a b c

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII – VIII, poziom II.2./A1) Anna Jaroszewska, Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/JN/VII-VIII/NP-2017/6

VII a b c

25.

 

 

 

 

 

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/MUZ/IV-VII/NP-2017/7

IV a b c d e

 

VII a b c

26.

 

 

 

 

 

 

 

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/PLA/IV-VII/NP-2017/8

IV a b c d e

 

VII a b c

27.

 

 

 

 

 

Historia

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa, klasy 4 – 8

Anita Plumińska – Mieloch

WSiP

1.09.2017 r.

SP2/HIS/IV-VIII/NP-2017/9

IV a b c d e

 

VII a b c

28.

 

 

 

 

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/PRZ/IV/NP-2017/10

IV a b c d e

 

29.

 

 

 

 

 

 

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/GEO/V-VIII/NP-2017/11

VII a b c

30.

 

 

 

 

 

 

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

Nowa Era

 

1.09.2017 r.

SP2/BIO/V-VIII/NP-2017/12

VII a b c

31.

 

 

 

 

 

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/CHE/VII-VIII/NP-2017/13

VII a b c

32.

 

 

 

 

Fizyka

„Świat fizyki” Program nauczania fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

WSiP

1.09.2017 r.

SP2/FIZ/VII-VIII/NP-2017/14

VII a b c

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO

1.09.2017 r.

SP2/MAT/IV-VIII/NP-2017/15

IV a b c d e

 

VII a b c

34.

 

 

 

 

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” Michał Kęska

Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/INF/IV-VIII/NP-2017/16

IV a b c d e

 

VII a b c

35.

 

 

 

 

 

 

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

1.09.2017 r.

SP2/TEC/IV-VI/NP-2017/17

IV a b c d e

 

36.

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania  wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

wyd. Fosze

1.09.2017 r.

SP2/WF/IV-VIII/NP-2017/18

IV a b c d e

 

VII a b c

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

1.09.2017 r.

SP2/REL/VII-VIII/NP-2017/19

VII a b c

38.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Teresa Król

Wyd. RUBIKON

2017

1.09.2017 r.

SP2/WDŻ/IV/NP-2017/20

IV a b c

39.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

Wyd. RUBIKON 2017

 

1.09.2017 r.

SP2/WDŻ/VII/NP-2017/20a

VII a b c

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej

Beata Grzelak

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Warszawa 2017

1.09.2017 r.

SP2/DOR/VII-VIII/NP-2017/21

VII a b c

 

 

* w przypadku religii – data wpisania do szkolnego zestawu programów nauczania

 

** obowiązuje również w klasach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu       lekkim

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.