Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej PDF Drukuj Email

  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W  PRZEWORSKU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  V  POWIATOWYM KONKURSIE

PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska

we współpracy z Wydawnictwem Oxford University Press

 i księgarnią językową Polanglo

 Konkurs odbędzie się 11 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga  w Przeworsku                                                            

CELE KONKURSU

 • Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
 • Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych.
 • Promocja nauki języków obcych z wykorzystaniem piosenki jako środka przekazu.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania i nauki języków obcych wśród dzieci.

KATEGORIE WIEKOWE

 • I kategoria – szkoły podstawowe: klasy I-III
 • II kategoria – szkoły podstawowe: klasy IV-VII

WARUNKI UCZESTNICTWA, REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się 11 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku – początek przesłuchań godzina 9:30.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów i nauczycieli języków obcych szkół podstawowych powiatu przeworskiego.
 • Szkoły zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do organizatora konkursu (Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku) do dnia 30 kwietnia 2018 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp2przeworsk.nets.pl  - zakładka: Konkurs Piosenki Obcojęzycznej).
 • Piosenki będą prezentowane w języku obcym.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne zgłoszone przez nauczycieli j. obcych.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów/zespoły, dla każdej kategorii wiekowej.
 • Każdy z uczestników (solista lub zespół) przygotowuje jedną piosenkę w języku obcym.
 • Uczestnik konkursu nie może wykonywać tej samej piosenki, która była prezentowana przez niego  w ciągu ostatnich 2 lat.
 • Repertuar jest dowolny, jednak niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób, np. religijne itp.
 • Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak i z podkładem muzycznym (na płycie CD – format audio CD lub format mp3). Dopuszczalne jest wykonanie utworu  a cappella.
 • Eliminacje wstępne w celu wyłonienia dwóch wykonawców w każdej kategorii szkoła przeprowadza we własnym zakresie.

OCENA I NAGRODY

Nad przesłuchaniami konkursowymi, czuwać będzie jury powołane przez organizatora.

Jury konkursu szczególna uwagę przy ocenie zwracać będzie na:                                                                  

 -  poprawność wykonania pod względem językowym                                                                          

 - dobór repertuaru adekwatnie do wieku wykonawcy (dobór tonacji, dopasowanie skali trudności do możliwości wykonawczych solisty lub zespołu)                                                                                                  

 - muzykalność, warunki głosowe i językowe wykonawcy                                                               

 - interpretację / ekspresję wykonania utworu                                                                                      

 - ogólne wrażenie artystyczne

- w kategorii klas I – III wskazane jest, by piosenka pochodziła z kanonu piosenek dziecięcych

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. 

Oficjalne wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po jego zakończeniu. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii nagrody rzeczowe. Przewidziano również po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

Organizator  zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż dwóch uczestników konkursu w każdej kategorii, przy czym podczas konkursu podlegają oni tym samym kryteriom, co inni uczestnicy.

ZASADY ORGANIZACYJNE                                                  

 • Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD

USTALENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych. Lista osób występujących w ustalonej kolejności będzie dostępna od dnia 07 maja 2018 r. na stronie internetowej szkoły (www.sp2przeworsk.nets.pl).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub terminu  konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu oraz wyników na stronach internetowych SP2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku oraz gazetkach i tablicach miejskich.
 • Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

ZGŁOSZENIA

Udział w V Powiatowym Konkursie  Piosenki Obcojęzycznej należy zgłaszać na karcie zgłoszenia

w terminie do 30 kwietnia 2018 r. wraz z tekstem piosenki na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Hugona Kołłątaja
ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk
tel. 016 648 72 56

lub adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(z dopiskiem Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej)
 


V Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

 

K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A 

 

    1. Nazwa i rodzaj zespołu lub imię i nazwisko solisty (wiek, klasa) 

 

…………………………………………………………………………………

 

    2. Nazwa i adres, telefon oraz e-mail instytucji patronującej 

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………… 

 

    3. Program (obowiązkowo TYTUŁ, AUTOR, KOMPOZYTOR)

 

 

………………………………………..       ……………………………

                        tytuł                                                          czas

 

   ……………………………………………………………………….. 

                                 kompozytor  / oryginalny wykonawca    

 

……………………………………………………………………………

                                              autor słów 

 

    4. Imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu kontaktowego, e-mail:

 

…………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………

 

5. Ilość osób w zespole

 

…………………………………………………………………………

 

6. Rodzaj akompaniamentu (CD, zespół – podać skład)

 

…………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………

 

7. Dodatkowe potrzeby

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  

 

…………………………………             ………………………………

        pieczęć instytucji                                   podpis nauczyciela

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.