I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych PDF Drukuj Email

 


II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

22 marca 2019r. 25 uczniów ze szkół podstawowych powiatu przeworskiego wzięło udział w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Przeworsku już po raz drugi, odpowiedzialne za przygotowanie i organizację konkursu były nauczycielki języka angielskiego, p. Alicja Nowinowska, p. Małgorzata Kolczak oraz p. Katarzyna Kaczmarzyk.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Michał Świtalski (SP 2 w Przeworsku)- opiekun p. M. Kolczak

II miejsce - Karolina Fryźlewicz (SP 1 w Przeworsku)- opiekun p. B. Dryniak

III miejsce - Jakub Bratko – Makaran (SP 2 w Przeworsku) – opiekun p. K. Kaczmarzyk

Wyróżnienie otrzymał Antoni Statek ( SP w Sieteszy) – opiekun p. M. Drapała


Dyrektor Szkoły Bogdan Sebzda wręczył laureatom wyróżnionym dyplomy oraz nagrody, a pozostałym uczniom dyplomy uczestnictwa.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie, laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

Zapraszamy za rok! 

galeria


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W  PRZEWORSKU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W  II  POWIATOWYM KONKURSIE

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz.10.00

 w Szkole Podstawowej nr 2

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

ul. Misiągiewicza 10 (budynek Gimnazjum nr 1)

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2

w Przeworsku:  Małgorzata Kolczak, Alicja Nowinowska, Katarzyna Kaczmarzyk

Uczestnicy:  uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego

Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Oxford University Press i Wydawnictwo Macmillan

 Cele konkursu:

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.

4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.

5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

6. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

 

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, prawda/fałsz itp.

2. Czas trwania konkursu to 45 min.

3. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych (historia tych krajów, ich kultura, zwyczaje, geografia i święta, ważne miejsca, atrakcje turystyczne, itp.)

4. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

5. Z każdej szkoły może wziąć udział  2 uczniów, uczniowie ci zgłaszani są do konkursu przez swojego nauczyciela j. angielskiego na adres mailowy szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15 marca 2019r. wypełniając kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.sp2przeworsk.nets.pl – zakładka: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż 2 uczestników konkursu, przy czym podczas konkursu podlegają oni tym samym kryteriom, co inni uczestnicy.

6. Prace uczniów ocenia jury wybrane przez organizatora konkursu.

7.W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

8.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

9.Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

10.Uczestnicy konkursu zobligowani są do posiadania podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie - do pobrania ze strony internetowej szkoły.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.

12. Prace uczniów pozostają do wglądu u organizatora.

13. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.


 

Załącznik 1

Karta zgłoszenia

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przeworsku

 

 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ucznia (klasa):  ……………………………………………………………..  

                                                       …………………………………………………………….. 

opiekun: …….……………………………………………..………  

 

 

 

Załącznik 2

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział
w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 tj.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.........................................................................................................................................

ucznia......................................................................................................., do celów związanych

(nazwa szkoły wraz z miejscowością)

 

z jego  udziałem w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku dla uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego.

                                                                                

….........................................................................

                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.