I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych PDF Drukuj Email


Dnia 23 marca 2018r. w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego:

p. M. Kolczak i p. A. Nowinowską. W konkursie wzięło udział 44 uczniów z 20 szkół powiatu przeworskiego.

Uczestnicy musieli wykazać się znajomością informacji na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanady, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii oraz Stanów Zjednoczonych. Zadania sprawdzały wiedzę z dziedziny geografii, kultury i popkultury tych krajów: flagi, języki, waluty, stolice, ludność, największe miasta, najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, święta, tradycje, charakterystyczne budynki i miejsca, słynni pisarze, muzycy, sportowcy, itp.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim poprzez zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, a tym samym kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie  z postawionym wyzwaniem uzyskując wysoką punktację.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco;

1 miejsce ex aequo:

Hubert Najda kl. VII b – SP 2 Przeworsk – opiekun p. Alicja Nowinowska

Michał Świtalski kl. VIIc – SP 2 Przeworsk – opiekun p. Małgorzata Kolczak

2 miejsce: Maja Sznaj kl. VI – SP 1 Przeworsk – opiekun p. Bożena Sznaj

3 miejsce: Karolina Fryźlewicz kl. VII – SP 1 Przeworsk – opiekun p. Beata Fiejdasz

 

                                                                Wszystkim uczestnikom, laureatom oraz ich opiekunom składamy gratulacje!   
 
 galeria           

     Regulamin I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
 

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr2 w Przeworsku:

Małgorzata Kolczak, Alicja Nowinowska

Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Oxford University Press

Uczestnicy:  uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego

 

Cele konkursu:

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.

4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.

5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

6. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, prawda/fałsz itp.

2. Czas trwania konkursu to 45 min.

3. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych (historia tych krajów, ich kultura, zwyczaje, geografia i święta)

4. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

5. Z każdej szkoły może wziąć udział po 2 uczniów z klas siódmych lub szóstych, uczniowie ci zgłaszani są do konkursu przez swojego nauczyciela j. angielskiego na adres mailowy szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Prace uczniów ocenia jury wybrane przez organizatora konkursu.

7.W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

8.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

9.Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

10.Uczestnicy konkursu zobligowani są do posiadania podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.

12. Prace uczniów pozostają do wglądu u organizatora.

13. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

 

Załącznik 1

Karta zgłoszenia

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przeworsku

 

 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ucznia (klasa):  ……………………………………………………………..  

                                                       …………………………………………………………….. 

opiekun: …….……………………………………………..………  

 

 

Załącznik 2

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział
w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 tj.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.........................................................................................................................................

ucznia......................................................................................................., do celów związanych

(nazwa szkoły wraz z miejscowością)

 

z jego udziałem w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku dla uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego.

                                                                                

….........................................................................

                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.